За Frylow

По време на пърженето, мазнината за пържене е в пряк контакт с кислород и влага при високи температури (над 160 С) за продължителен период от време. Вследствие на това протичат окислителни процеси, които изменят химичният състав на използваните мазнини и се отделят вредни за здравето съставки.
За елиминиране на влиянието на тези вредни процеси може да се противодейства с технология, която инхибира процеса на окисление.

Какво представлява Frylow?
Frylow е уред от керамичен материал с фотокаталитични свойства, удължаващ до 400% времето за използване мазнините за пържене.

Как работи Frylow?
Фотокаталитичната технология на Frylow действа на мазнините за пържене на молекулярно ниво чрез забавяне на процеса на окисление и повишаване на топлопроводимостта.
След потапяне в мазнината този керамичен уред, чрез специфични процеси на реакция, базирани на титаний и платина, ефективно увеличават времето за използване на мазнините повече от три пъти.

Забавя процесите на окисление на мазнината за пържене
Редуцира свободните радикали и другите вредни съставки
Повишава топлопроводимостта на мазнината за пържене
Намалява абсорбирането на мазнина от храните като по този начин намалява калориите до 47,8%
Намалява значително разхода на мазнина – ако до сега сте сменяли мазнината за пържене на всеки два дни, с Frylow технологията това става на четири дни минимум.

Copyright © 2013 "Биоком Трендафилов" ЕООД Designed by ITGstudio