Обучение

banner-720x576newПо време на пърженето, мазнината за пържене е в пряк контакт с кислород и влага при високи температури (над 1600С) за продължителен период от време. Вследствие на това протичат окислителни процеси, които изменят химичният състав на използваните мазнини и се отделят вредни за здравето съставки.
За елиминиране на влиянието на тези вредни процеси може да се противодейства с технология, която инхибира процеса на окисление.

Какво представлява Frylow?
Frylow е уред от керамичен материал с фотокаталитични свойства, удължаващ до 400% времето за използване мазнините за пържене.

Статистика

Today : юли 17, 2019
Copyright © 2013 "Биоком Трендафилов" ЕООД Designed by ITGstudio