Увеличава живота на мазнината до 400%

По-дълъг живот на мазнината за пържене:
frylow3Чрез революционната технология Frylow процесът на окисление е намален и следователно драматично се удължава живота на мазнината за пържене.
Последните тестове доказаха, че Frylow удължава живота на мазнината за пържене до 400%.


Copyright © 2013 "Биоком Трендафилов" ЕООД Designed by ITGstudio template_directory