Pёrparsit e Frylow

frylow21. Jetё mё e gjatё e vajit:
Pёrmes Teknologjisё revolucionere tё Frylow ngadalёsohet procesi I oksidimit,me cka jeta e vajit pёr tiganisje zgjatet nё mёnyrё drastike.
Testimet e fundit tregojnё,se Frylow mund tё zgjas jetёn e vajit pёr 400%
2.Mё tepёr ushqim I shёndetshёm,me mё pak kalori dhe ushqim I fёrguar mё I shёndetshёm:
Pёr shkak zvoglimit tё absorbimit tё vajit,ushqimit,e pregaditur me Frylow ёshtё me mё pak kalori,mё e shёndetshme.Testimet tregojnё se Frylow mundet ti zvogёloj kaloritё deri 47%.Ushqimi I pёrgaditur me Frylow mban shijen e freskёt dhe natyrale.
3. Shpenzime mё tё ulta:
Teknologjia Frylow lejon ushqimi tё pёrgaditet nё temperature mё tё ulta dhe nё kohё mё tё shkurtёr.Ajo çon nё reduktimin e kostove pёr gaz dhe energji elektrike.
4. I Sigurt pёr ambientin jetёsor:
Pasi Frylow zgjat jetёn e vajit me atё krijon mё pak mbejte nё amvientin jetёsor.Nё kombinim me zvoglimin e kostove pёr energji elektrike ose gaz dhe koha e zvogluar pёr tiganisje,nё mёnyrё tё ndjeshme zvoglon emisionin e dioksidit tё karbonit.


Copyright © 2013 "Biokom Trendafilov" Ltd. Designed by ITGstudio template_directory