bg en mk ro rs ko

Ги намалува трошоците

- За масло за пржење - За електрична енергија или гас Технологијата Frylow овозможува пржење на пониска температура за пократко време. Резултатот е намалување на трошоците на масло за пржење до 50% , го намалува времето на пржење до 50% , ги намалува трошоците за електрична енергија или гас до 20% . Го намалува апсорбирањето на маслото од храната, со што се намалуваат калориите до 47%
Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio