Ги намалува трошоците

reklamno kare frylow engl new- За масло за пржење

- За електрична енергија или гас

Технологијата Frylow овозможува пржење на пониска температура за пократко време. Резултатот е намалување на трошоците на масло за пржење до 50% , го намалува времето на пржење до 50% , ги намалува трошоците за електрична енергија или гас до 20% .
Го намалува апсорбирањето на маслото од храната, со што се намалуваат калориите до 47%


Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio template_directory