Предности на Frylow

frylow21. Подолг живот на маслото:

Преку револуционерна технологија Frylow се забавува процесот на оксидација оттаму животот на маслото за пржење драстично се продолжува.
Последните тестови докажуваат, дека Frylow може да го продолжи животот на маслото за пржење до 400%.

2. Повеќе нискокалорична, поздрава и крцкава пржена храна:

Поради намалување на апсорпција на маслото, храната, приготвена со Frylow е со помалку калории, поздрава и покрцкава. Тестовите покажуваат, дека Frylow може да ги намали калориите до 47%. Храната приготвена со Frylow го задржува свежиот и природниот вкус.

3. Пониски расходи:

Технологијата Frylow дозволува храната да биде приготвена при пониска температура и за пократко време. Тоа води до намалување на расходите за гас или електрична енергија.

4. Безбеден за животната средина:

Бидејки Frylow го продолжува животот на маслото со тоа создава помалку отпадоци за животната средина. Во комбинација со намалувањето на расходите за електрична енергија или гас и намалено време за пржење, значително ги намалува емисиите на јаглерод диоксид.


Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio template_directory