Archive for the ‘За Frylow’ Category

Ги намалува трошоците

- За масло за пржење
- За електрична енергија или гас
Технологијата Frylow овозможува пржење на пониска температура за пократко време. Резултатот е намалување на трошоците на масло за пржење до 50% , го намалува времето на пржење до 50% , ги намалува трошоците за електрична енергија или гас до 20% .
Го намалува апсорбирањето на маслото од храната, со што се намалуваат калориите до 47%

Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio