Archive for the ‘Од безопасен’ Category

Предности на Frylow

1. Подолг живот на маслото:
Преку револуционерна технологија Frylow се забавува процесот на оксидација оттаму животот на маслото за пржење драстично се продолжува.
Последните тестови докажуваат, дека Frylow може да го продолжи животот на маслото за пржење до 400%.
2. Повеќе нискокалорична, поздрава и крцкава пржена храна:
Поради намалување на апсорпција на маслото, храната, приготвена со Frylow е со помалку калории, поздрава и покрцкава. Тестовите покажуваат, дека Frylow може да ги намали калориите до 47%. Храната приготвена со Frylow го задржува свежиот и природниот вкус.
3. Пониски расходи:
Технологијата Frylow дозволува храната да биде приготвена при пониска температура и за пократко време. Тоа води до намалување на расходите …

Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio