Archive for the ‘Од што претставува Frylow?’ Category

Го продолжува животот на маслото до 400%

По-долг живот на маслото за пржење:
Подолг револуционерната технологија Frylow процесот на оксидација е намален па поради тоа драматично се продолжува животот на маслото за пржење.
Последните тестови докажаа дека, Frylow го продолжува животот на маслото за пржење до 400%

Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio