bg en mk ro rs ko

Го продолжува животот на маслото до 400%

По-долг живот на маслото за пржење: Подолг револуционерната технологија Frylow процесот на оксидација е намален па поради тоа драматично се продолжува животот на маслото за пржење. Последните тестови докажаа дека, Frylow го продолжува животот на маслото за пржење до 400%
Copyright © 2013 „БИОКОМ ТРЕНД” ДООЕЛ Designed by ITGstudio