О производу Frylow

Током процеса пржења , јестиво уље је у директном контакту са кисеоником или влагом на високим температурама ( изнад 160 ° Ц ) за дужи временски период . Сходно томе , долази до оксидације , која мења хемијски састав употребљених масти и емитује сатојке штетне по здравље. Ови ефекти могу бити елиминисани од стране технологије која кочи процес оксидације.
Шта је Frylow?
Frylow је уређај од керамичког материјала са каталитичким особинама, које продужавају време употребе уља за пржење и до 400%.
Како Frylow функционише?
Фотокаталитичке технологија на којој се заснива рад Frylow уређаја, делује на уље на молекуларном нивоу успоравајући и одлажући оксидационе процесе, а повећавајући топлотну проводљивост.
После потапања овог керамичког уређаја у уље за пржење, путем специфичних реакционих процеса базираних на титанијуму и платини, продужава се ефективно време коришћења јестивог уља више од три пута.
- Успорава оксидацију уља за пржење
- Смањује количину слободних радикала и других штетних материја
- Повећава топлотну проводљивост уља за пржење
- Смањује апсорпцију уља у храниу током пржења и тиме смањује вредност калорија до 47,8%
- Знатно смањује потрошњу уља – ако сте вршили замену уља за пржење свака два дана , са технологијом Frylow ћете мењати уље на минимум четири дана.

Copyright © 2013 BIOKOM PLUS DOO Designed by ITGstudio